Definicja uzależnienia od narkotyków

Terminy „uzależnienie od narkotyków” lub „narkomania” odnoszą się do poważnego stanu patologicznego, w którym dotknięta chorobą osoba odczuwa silną i nagłą potrzebę zażywania danej substancji, niezależnie od uszkodzeń fizycznych, psychologicznych i negatywnych skutków społecznych. W większości przypadków uzależniony od narkotyków dąży do tego, by poczuć euforię i przyjemność za wszelką cenę. narkotyki odciągają ludzi od problemów, a człowiek je zażywający czuje się, jak w innym świecie.

Skąd się bierze narkomania?

skuteczne leczenie narkomanii - WrocławTo nie przypadek, że uzależnieni tracą rodzinę, przyjaciół, pracę i chcą izolacji, a nie kontaktu z innymi ludźmi. Ich zachowanie bardzo utrudnia leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Wspólnymi elementami uzależnienia od narkotyków są abstynencja spowodowana nagłym zawieszeniem substancji i tolerancja, w których organizm potrzebuje coraz większej dawki, aby osiągnąć pożądany efekt euforii. Uzależnienie od narkotyków może powodować krótko- i długoterminowe szkody, w tym zaburzenia zdrowotne, psychiczne i społeczne, dlatego warto już na samym początku zażywania zastosować skuteczne leczenie narkomanii – Wrocław ma ośrodek dla uzależnionych. Następuje tutaj leczenie na oddziale oraz terapia indywidualna. Szczególnie jest on przeznaczony dla osób młodych, których należy ratować. Wielu byłych narkomanów twierdzi, że uzależnienie od narkotyków zaczęło się od żartu, wyzwania, opartego na przekonaniu, że można przestać i kiedy się chce i jest to pewność, która okazuje się błędna od pierwszego zażycia danej substancji. Mózg w kontakcie z substancjami odurzającymi zmienia swoją zdolność postrzegania przyjemności, uruchamiając szereg mechanizmów obsesyjno-kompulsywnych. U niektórych osób istnieje wrodzona skłonność do nadużywania narkotyków, ponieważ są one genetycznie predysponowane. Nie oznacza to, że każde dziecko rodziców uzależnionych stanie się takie samo w wieku dorosłym. Nawet środowisko i praca mogą paradoksalnie wpływać na uzależnienie od narkotyków.

Narkotyki to nielegalne substancje, które wpływają rujnująco na zdrowie człowieka. Należy wziąć jednak pod uwagę, że wielu narkomanów jest odrzuconych przez społeczeństwo, a wystarczy im tylko przyjść z pomocą. Aby móc zaproponować im leczenie, trzeba najpierw zdobyć zaufanie. Mimo to najlepiej rokujące jest leczenie młodzieży, ponieważ ci są kierowani bez własnej woli do ośrodków dla uzależnionych. Należy więc bacznie obserwować swoje dzieci, ponieważ narkomania była jest i będzie zgubną drogą.